top of page

DOE HET ZELF

 

Opmaak plan voor uitvoering in eigen beheer

 

Uitleg en/of assistentie waar nodig

Afhaling of levering van alle materialen, planten en andere benodigdheden voor uitvoering

Plaatsen van containers en afvoer naar erkende stortplaats

Leveren van stabilisé, beton, granulaten, teelaarde, compost, ea.

Verkoop van meststoffen en grondverbetering

bottom of page